MIDLERTIDIG LOKALREGEL
GÆLDENDE FRA DEN 1. MAJ 2020

OPHÆVET D. 20. MAJ 2020 – kl. 12:00 

“Lempelse i urevne bunkere”

“Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c.”

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

Bane- Regel- og Handicapudvalget
Ishøj Golfklub

Baggrund:

Regel 16.1c giver mulighed for lempelse i bunkeren for unormale baneforhold, såsom midlertidigt vand og areal under reparation. Under normale omstændigheder behandles dårlig eller manglende vedligeholdelse af en bunker som bekendt  ikke som unormale baneforhold.

IGKs regel/handicapudvalg kan efter Golfreglerne erklære “enhver del af banen…som areal under reparation.” Det har vi valgt at gøre via ovennævnte lokalregel, som dog kun accepteres for tællende runder i denne specielle Corona situation.

Lokalreglen er således udstedt for at sikre, at bunkere bibeholdes til at være en del af udfordringen ved at spille banen og for at sikre, at runderne dermed på rimelig vis kan være tællende.

Udover muligheden for at spille bolden, som den ligger, har spilleren via lokalreglen mulighed for at tage lempelse uden straf, hvor dette ellers ville være forbundet med straf for uspillelig bold. Lempelsen tages ved at droppe i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse og ikke nærmere flaget.

Skulle spilleren i stedet ønske at tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren, giver 16.1c denne mulighed med 1 strafslag (mod ellers 2 ved uspillelig bold). For at balancere forskellen mellem de normale forhold og “Corona-forhold” (med mere fordelagtig lempelsesmulighed) tillader lokalreglen dog ikke, at der tages lempelse efter 16.1c, hvis det kun er spillerens stance, der er generet.

 

Pin It on Pinterest

Share This