Lokale regler

Banemarkeringer:

1.

Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel Vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå Pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

2.

Den banenære kant af asfaltvejen bagved 5. & 6. hul danner out of bounds grænse.

3.

Lempelse for gene på spille-og puttelinjen fra en ikke-flytbar forhindring tæt på green kan opnås jvf. tillæg 4 afsnit A, pkt 4 i regelbogen.

4.

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysninger om afstand ved at bruge instrument, der alene måler afstand jvf. tillæg 1, afsnit B, pkt 9 i regelbogen.

5.

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Hvide, gule, røde, og blå markeringer i fairway er hhv. 200, 150, 100 & 50m til midtgreen.

Straf for overtrædelse af en lokal regel:

  • Hulspil: Tab af hul
  • Slagspil: 2. straffeslag

Pin It on Pinterest

Share This