Lokalregler

Midlertidig lokalregel fra maj 2024: Bunkere under reperation.
Er markeret med blå pæl, samt blå markering. Lempelse uden straf, nærmeste vej ud, ikke tættere pinden.
Dette gælder for følgende bunkere:
Hul 4: Højre fairway bunker 
Hul 6: begge bunkere på højre side af hullet.
Hul 8: Venstre fairway bunker
Hul 12: Venstre greenside bunker
Hul 14: Højre fairway bunker

Ishøj Golfklub

(“Den generelle straf” = To strafslag i slagspil og tabt hul i hulspil)

1. Markeringer.

Hvide pæle: Out of bounds
Røde pæle: Rødt strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle grøn top: Område med Spilleforbud

 

 1. Ikke-flytbare forhindringer tæt på green.

  Lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring (f.eks. sprinklerhoved eller plastikplade) kan ske efter Regel 16.1. (”Unormale baneforhold”)
  Spilleren har dog også følgende ekstra mulighed for at tage lempelse, når en sådan ikke-flytbar forhindring er tæt på greenen og på spillelinjen:

  Bold i det generelle område.
  Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis forhindringen er:

  • På spillelinjen, og er:
  • Inden for to køllelængder af greenen og
  • Inden for to køllelængder af bolden.

  Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig.
  Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

 1. Lempelse for luftningshuller.

Hvis en spillers bold ligger i eller berører et luftningshul:

(a) Bold i det generelle område.

Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. Hvis bolden kommer til at ligge stille i det samme eller et andet luftningshul, kan spilleren igen tage lempelse efter denne lokalregel.

(b) Bold på greenen.

Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1d.

Der anses dog ikke at være gene, hvis luftningshullet kun er til gene for spillerens stance, eller (på greenen) spillerens spillelinje.

 

 1. Alternativ til spil fra forrige sted ved bold out of bounds eller mistet.

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger, i stedet for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde – Standard Lokalregel E-5 (se Regel 14.3, „Droppe bold i lempelsesområde“):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokale regel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet – baseret på referencepunkter – er overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokale regel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Lokalreglen gælder ikke for turneringer, der er defineret som ”Professionelle turneringer”, ”åbne turneringer” og/eller ”eliteturneringer”.

 

 1. Provisorisk bold for en bold i et strafområde på hul 2 (søen nærmest tee-sted) og hul 3 (søen nærmest green).

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i et strafområde, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3).

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 (”Bold i strafområder”) ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:
  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf. 

—-o0o—-

Udarbejdet: august 2022. Godkendt af DGU: august 2022

 

Pin It on Pinterest

Share This