Ishøj golfklub

Klubbens formål er at skabe den bedste klub for vores medlemmer.

Ishøj Golfklub har til formål at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter således, at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. I Ishøj Golfklub tilsigter vi at skabe optimale muligheder for at dyrke golfspillet samt skabe et godt fællesskab på tværs i klubben.

Det er ligeledes klubbens formål, i samarbejde med Ishøj Golf A/S, der ejer og forestår driften af baner og anlæg, at medvirke til, at klubbens medlemmer har så optimale forhold som overhovedet muligt, det være sig baner, trænings- og lokaleforhold samt adgang til træning, uddannelse m.v.

Ishøj Golfklub består af herre-, dame-, junior og seniorgolf, samt eliteafdelinger med en samlet medlemsskare på godt 1.200 aktive medlemmer.

På vores aktivitetskalender kan du altid se, hvornår klubberne i klubben spiller, årsmøder, nytårskur etc.

Generalforsamling

  • Ishøj Golfklubs generalforsamling afholdes
    den 28. marts 2019 kl. 19.00
    Se indkaldelsen her.
  • Forslag til dagsordenens punkt 4 (forslag fra medlemmer) skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
  • Kandidatforslag til dagsordenens punkt 6 (valg af formand), punkt 7 (valg af kasserer), punkt 8 (valg af bestyrelsesmedlemmer), punkt 9 (valg af suppleanter), punkt 10 (valg af revisor), samt 11 (valg af revisorsuppleant) skal indgives både skriftligt og mundtligt til  bestyrelsen senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

Ishøj Golfklub Bestyrelse

Klaus Gundertofte

Klaus Gundertofte

Formand

Mobil: 3083 3206
E-mail: formand@ishojgolfklub.dk
DGU-nr.: 157-22

Peter Bundgaard Hansen

Peter Bundgaard Hansen

Næstformand

Mobil:6140 5150
E-mail: peter@ishojgolfklub.dk
DGU-nr.: 157-158

Peter Langballe Sørensen

Peter Langballe Sørensen

Kasserer

Mobil: 2960 3040
E-mail: igk.kasserer@gmail.com
DGU-nr.: 157-233

Jan Hvidberg

Jan Hvidberg

Menigt medlem

Mobil: 4075 5380
DGU-nr.: 157-629

Lisbeth Teglstrup

Lisbeth Teglstrup

Menigt medlem

Mobil: 2526 5526
DGU-nr.: 157-30084

Bente Bjerring

Bente Bjerring

Menigt medlem

Mobil: 6088 1088
DGU-nr.: 157-559

Pin It on Pinterest

Share This