klub

Regel- og Handicap-udvalg

Udvalget fungerer også som klubbens ordensudvalg og kan afgøre alle sager vedrørende konflikter eller egentlige disciplinærsager, der indbringes for dette.

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver er

  • at sørge for at spillernes handicap reguleres i overensstemmelse med reglerne i EGA-systemet.
  • at sikre klubbens medlemmer et indgående kendskab til golfreglerne, og bistå hvis der er tvivlsspørgsmål.
  • at tilbyde supplerende undervisning af klubbens medlemmer i golfreglerne.
  • i samarbejde med begynderudvalget at forestå regelundervisning for nye golfere.
  • at forestå skønsmæssig handicapregulering efter ansøgning.

Udvalgets medlemmer

Klaus Gundertofte

Klaus Gundertofte

Formand

Regelundervisning

Mobil: 3083 3206
DGU-nr.: 157-22

Kai S. Hansen

Kai S. Hansen

Medlem

Mobil: 2082 3269
DGU-nr.: 157-166

Pin It on Pinterest

Share This