klub

Bane-, Regel- og Handicap-udvalg

Udvalget fungerer også som klubbens ordensudvalg og kan afgøre alle sager vedrørende konflikter eller egentlige disciplinærsager, der indbringes for dette.

Bane-, regel- og hcp. udvalget fungerer som bindeled mellem spillere og golfcentret i alle forhold vedrørende golfanlæggets vedligehold og udvikling, samt golfreglerne generelt.

Udvalgets opgaver er:

– at være med til at sikre, at golfanlæggets vedligehold og udvikling sker i overensstemmelse med DGU’s retningslinier for baneindretning samt den foreliggende plan for indretning af banerne.

– at behandle henvendelser fra medlemmerne

– at lave og vedligeholde en informationsplan for banemæssige forhold

– at give informationer til medlemmerne om banemæssige forhold, herunder større arbejder på anlægget

– at anvende den feed back vedrørende golfanlægget, der kommer fra egne medlemmer og greenfee spillere via f.eks. golfspilleren i centrum

Specifikt omkring regel- og handicap:

– at sørge for at spillernes handicap reguleres i overensstemmelse med reglerne i WHS-systemet

– at sikre klubbens medlemmer et indgående kendskab til golfreglerne, og bistå hvis der er tvivlsspørgsmål.

– at tilbyde supplerende undervisning af klubbens medlemmer i golfreglerne.

– i samarbejde med begynderudvalget at forestå regelundervisning for nye golfere.

– at forestå skønsmæssig handicapregulering efter ansøgning.

Udvalgets medlemmer

Kent Kølvig

Kent Kølvig

Formand

Mobil: 2948 2417‬
DGU-nr.: 157-157

Bjarne Thoning

Bjarne Thoning

Medlem

Mobil: ‭5122 1179‬
DGU-nr.: 157-352

Mikael Rasmussen

Mikael Rasmussen

Chefgreenkeeper

IGC medlem
Mobil: 4033 4667
DGU-nr.: 157-676

Henning Skovgaard

Henning Skovgaard

Kommunikation og SoMe

Mobil: 26828126
DGU-nr: 157-20082

Klaus Gundertofte

Klaus Gundertofte

Medlem

Regelundervisning
Mobil: 3083 3206
DGU-nr.: 157-22

Pin It on Pinterest

Share This