GreenKeeper’s Corner – September 2021

I næste uge (38) bliver alle greens og forgreens eftersået og topdresset. Vi bruger en skivesåmaskine til eftersåning og topdresser med rent sand. Det vil naturligvis have en vis indflydelse på spilleoverfladen. Vi vil tromle greens nogle gange efterfølgende. I uge 39...

Administrativ regulering af handicap – Fair Play

Vi oplever en gang i mellem, at nogle medlemmer sætter spørgsmålstegn ved andre medlemmers præstationer i forhold til deres handicap. Det kan være vanskeligt at bevise, om nogen bevidst indrapporterer scorer, der er væsentligt højere – eller lavere – end...

Pin It on Pinterest