Vi oplever en gang i mellem, at nogle medlemmer sætter spørgsmålstegn ved andre medlemmers præstationer i forhold til deres handicap. Det kan være vanskeligt at bevise, om nogen bevidst indrapporterer scorer, der er væsentligt højere – eller lavere – end den aktuelle spillemæssige styrke, med det formål at påvirke udviklingen af sit eget handicap. Det er det, som nogle kalder ”handicap fifleri” eller ”pleje af handicap” – men som jo reelt bare er snyd. 

I Bane-, Regel- & Handicapudvalget tager vi den slags alvorligt. 

Nogle gange tegner omstændighederne og fakta et tydeligt billede af, at noget ikke er foregået helt reelt. Og så må vi reagere og gå ind konkrete sager. Så analyserer vi spillerens scorearkiv, resultater i private runder hhv. turneringer, og andre fakta og relevante forhold. Hvis vi finder, at en spiller har fået et højre eller lavere handicap end han/hun burde have, så søger vi en forklaring. Der kan jo være helt reelle gode grunde til det.

Vi vil f.eks. gerne undersøge, om en spiller har præsterer ekstremt godt i turneringssammenhæng, men til gengæld har svært ved at leve op til de gode scores, når der spilles private hyggerunder, hvor scoren er indtastet i WHS systemet. Eller omvendt, om en spiller f.eks. overpræsterer i private runder for at kunne kvalificere sig til turneringer med handicapbegrænsning, men så har svært ved at leve op til sit lave handicap i turneringerne.

En sådan situation har naturligvis indflydelse på spillerens handicap, og dette gør sig endnu mere gældende i det nye system, WHS, hvor det er muligt at flytte sig adskillige slag op i handicap, hvilket trods alt krævede virkelig mange runder i det gamle system.

Vi har samtidig også forståelse for, at visse spillere bliver motiveret og præsterer bedre, når der ”noget på højkant”, mens andre bliver nervøse og ikke kan præstere. Men Regel 1 i det nye handicapsystem, WHS, foreskriver trods alt, at man skal gøre sit bedste på alle runder og hvert eneste hul. Hvis ikke, så kan man ikke tillade sig at indrapportere sin (for høje) score i private runder.

Handicap systemets regel 1 siger, at en spiller forventes at:

  1. Optræde med integritet ved at følge Handicapreglerneog afholde sig fra at bruge eller omgå Handicapreglerne med det formål at opnå en unfair fordel,
  2. Forsøge at opnå den bedst mulige score på hvert hul,
  3. Indlevere/indtaste tællende scorestil handicapformål så hurtigt som muligt efter rundens afslutning og før midnat lokal tid,
  4. Indlevere tællende scoresfor at give et rimeligt bevis for deres demonstrerede spillestyrke,
  5. Spille efter Golfreglerne, og
  6. Godkende medspilleres scores

    Klubbens Handicapkomité er ansvarlig for at klubbens hjemmeklubmedlemmer har et Handicap, som svarer til deres spillestyrke. Er det ikke tilfældet, skal Handicapkomitéen iværksætte en handicaprevision, som kan føre til en regulering af spillerens Handicap.

Et medlem af Ishøj Golfklub har administrativt fået reguleret sit handicap

Vi har for nyligt fået henvendelser både fra uafhængige private turneringsarrangører, samt fra DGU om, at et medlem af Ishøj Golfklub har præsteret ekstraordinære gode resultater i nogle turneringer. Resultaterne var langt bedre, end hvad man normalt kan præstere i forhold til det handicap, spilleren havde på tidspunktet for turneringerne og den korte periode imellem turneringerne.

Derfor har handicapudvalget undersøgt sagen. Vi har naturligvis også forelagt sagen for spilleren og bedt om en forklaring. Spilleren har erkendt, at der er indrapporteret scores fra private runder, der er brugt til at ”afprøve golfens udfordringer” – dvs. at der ikke er spillet efter bedste evne for at opnå bedste score på alle huller.

Vi har efter grundig behandling af sagen og analyser af spillerens præstationer konkluderet, at spilleren aktuelt ikke har et retvisende handicap. Vi har derfor meddelt spilleren, at vi administrativt justerer handicappet med -2 slag i tillæg til de to gange -1 slag, som WHS systemet automatisk havde reguleret spilleren som følge af reglen om ”reduktion af handicap på baggrund af en exceptionel score” (handicapsystemets regel 5.9).

Dermed har spilleren nu et mere retvisende handicap i forhold til sin aktuelle spillestyrke.

Spilleren kan naturligvis hurtigt få sit handicap reguleret yderligere ned – eller op – i takt med, at der indrapporteres, scores fra spillede runder. Vi vil i en periode overvåge spillerens indrapporterede scorekort.

Vi skal værne om vores klubs og medlemmernes integritet

Vi har valgt at melde dette ud, fordi vi som klub ønsker at værne om vores integritet som klub – og fordi vi ønsker at kunne stå inde for, at vores medlemmer stiller op i turneringer med et retvisende handicap.

På den måde sikrer vi fair play, så det bliver sjovt for alle at deltage i turneringer.

Venlig hilsen

Bane-, Regel- & Handicapudvalget

 

OPDATERING:

Efter denne artikel blev slået op, har en ny henvendelse fra den eksterne turneringsleder – samt en yderligere analyse af spillerens handicap arkiv vist, at spilleren har fortsat sin adfærd. Der er igen indleveret meget høje scorer op til en turnering (og dermed også en opskrivning af handicap), hvorefter der til gengæld blev præsteret bedre end handicap under turneringen.

Udvalget har derfor igen justeret spillerens handicap til et niveau, der afspejler den aktuelle spillestyrke. Og denne gang har vi fastfrosset handicappet, så det ikke kan reguleres opad – foreløb i en periode på 3 måneder i sæsonen (defineret som i månederne april-oktober).

Pin It on Pinterest

Share This