Lokale regler

 1. Banemarkeringer:
  Hvide pæle: Out og bounds
  Gule pæle: Vandhazard
  Røde pæle: Parallel Vandhazard
  Blå pæle: Areal under reperation
  Blå Pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
 2. Den banenære kant af asfaltvejen bagved 5. & 6. hul danner out of bounds grænse.
 3. Lempelse for gene på spille-og puttelinjen fra en ikke-flytbar forhindring tæt på green kan opnås jvf. tillæg 4 afsnit A, pkt 4 i regelbogen
 4. For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysninger om afstend ved at bruge instrument, der alene måle afstand jvf. tillæg 1, afsnit B, pkt 9 i regelbogen
 5. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
  Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

   

  Hvid, gul, rød, og blå markeringer i fairway er hhv. 200, 150, 100 & 50m til midtgreen

  Straf for overtrædelse af en lokal regel:
  Hulspil: Tab af hul
  Slagspil: 2. straffeslag

Midlertidig Lokal Regel om spil med lejeforbedring for (Ishøj Golf Klub)

”En bold, der ligger på et tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

Vedrørende Handicapregulering:

Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der i perioden 20. oktober til 30. oktober, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.