Bestyrelse – MjølnerKnæjterne

Skriv til MjølnerKnæjterne på herreklub@ishojgolfklub.dk

Formand

Kim Stadager – Venskabsklub og turneringer
Mobil:4274 6232
E-mail:dkst@live.dk
DGU-nr.: 157-41
Herreklub Kim Stadager 400x414

Sekretær

Henning Skovgaard – Venskabsklubber og turneringer
Mobil: 2682 8126
E-mail: golfhenning@gmail.com
DGU-nr.: 157-20082
Herreklub Henning Skovgaard 311x439

Kasser

Peter Bundgaard Hansen – Turneringer
Mobil: 6140 5150
E-mail:pbh@youseeme.dk
DGU-nr.: 157-158
Bestyrelse Peter Bundgaard Hansen 400x319

Menige medlemmer

Kai S. Hansen – Sponsorer og turneringer
Mobil:2082 3269
E-mail:ksh@ishoj.dk
DGU-nr.: 157-166
Herreklub Kai S Hansen 397x412

Georg Jensen – Sponsorer og turneringer
Mobil: 3151 9524
E-mail: gj@lavikar.dk
DGU-nr.: 157-377
Herreklub Georg Jensen 396x521

Michael Ernst – Udflugter og turneringer
Mobil: 2213 4825
E-mail:mic@ueplus.dk
DGU-nr.: 157-1021
Herreklub Michael Ernst 398x431

Michael Krogh Scott – Sponsorer, kommunikation & PR, turneringer
Mobil:2076 6923
E-mail:michael@scotten.dk
DGU-nr.: 157-20124
Herreklub Michael K Scott 270x346