Medlem

Pris oversigt pr. 1. januar 2016

Nedenstående priser inkluderer 1000 bolde til driving range, Intermediatemedlemskab dog kun 500 bolde.

Seniorer (26+) kr  6.900,00
Ynglinge (19 – 25 år) kr. 2.950,00
Mini junior (0 – 12 år) kr. 950,00
Junior (13 – 18 år) kr. 1.950,00
Hverdagsmedlemmer** kr. 4.800,00
Studerende* kr. 2.950,00
Intermediatebane kr. 3.200,00
Intermediatebane plus, medlem af IGK + DGU kr. 4.000,00
Greenfeemedlem, medlem af IGK + DGU*** kr. 800,00

*Studerende
For studerende er det et krav at du er under 30 år og er indskrevet på en fuldt SU-brettiget uddannelse samt kan vise gyldigt studiekort.

Alle fuldtidsmedllemmer har frit spil på Skovbo golfbane i 2016.

**Hverdagsmedlemmer
Hverdagsmedlemmer kan tee ud før kl.15.00 på hverdage samt efter kl. 14.00 i weekender/helligdage. Ønsker man at spille uden for dette tidsrum, vil der skulle afregnes gæstegreenfee. Restriktionerne gælder for begge golfbaner.

***Greenfeemedlemmer modtager IKKE 1000 bolde til rangen. De betaler alm. greenfee når de kommer og spiller banerne.