Klubbens formål

Ishøj GolfKlubs formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Det tilsigtes at skabe gode muligheder for at dyrke golfspillet. Samt skabe et godt fællesskab på tværs af klubben.

Det er ligeledes klubbens formål i samarbejde med Ishøj Golf A/S, der ejer og forestår driften af baner og anlæg, at medvirke til, at klubbens medlemmer har så gode forhold som overhovedet muligt, det være sig baner, trænings- og lokaleforhold samt adgang til træning, uddannelse m.v.

På vores aktivitetskalender kan du altid se, hvornår klubberne i klubben spiller, årsmøder, nytårskur etc.

Bestyrelsen

Forretningsorden

Vedtægter

Generalforsamling – Referater

Generalforsamling – Fuldmagt

Bestyrelsesmøde – Referater

DGU Kollektiv Ansvarsforsikring